خانه 2017-08-01T14:34:25+00:00

واردات

آیا تمایل دارید که منابع معدنی، مواد خام یا سایر کالاها را از خارج به آلمان وارد کنید؟
Pexport در این راه به شما کمک می‌کند،
محصولات جالب را از تمام کشورها به آلمان وارد کنید.

اطلاعات بیشتر

صادرات

آیا تمایل دارید تا کالاهای صنعتی-مصرفی و یا سایر کالاها را به خارج صادر کنید؟
Pexport به عنوان شریک مناسب در این زمینه در کنار شما خواهد بود.
Pexport دارای روابط چندین ساله با شرکای قابل اعتماد در خارج، به عنوان مثال ایران است.
اطلاعات بیشتر
فرایند جهانی شدن خود را هم‌اکنون آغاز کنید.

ما به صورت حرفه‌ای شما را در زمینه صادرات/واردات حمایت می‌کنیم، تا در چهارچوب محدودیت‌ها قرار نگیرید.

ما به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فارسی صحبت می‌کنیم.

تلفن: 14 40 71863 76 49+

F +49 76 63 – 91 43 88
info@pexport.eu
فرم درخواست